Informare Centrul Național CIP

Stimați editori,

Vă informăm asupra procedurii de modificare a anului de apariție a unei cărți pentru care a fost solicitată descrierea CIP. Aceasta va intra in vigoare de la 01.02.2017.

Modificarea anului de apariție a unei cărți în descrierea CIP se va face numai la solicitarea editorului (nu a autorului).

Editura va transmite solicitarea mai sus menționată către Centrul Național CIP, prin email, în luna în care va fi tipărită cartea.

Solicitarea de modificare a anului de apariție a unei cărți în descrierea CIP trebuie să conțină, în mod obligatoriu, informații despre: titlul cărții, autorul, nr. CIP obținut anterior, precum și data (luna si anul) în care va fi tipărită cartea. Solicitarea transmisă prin email va fi insoțită de copie după pagina de titlu.  Solicitarea trebuie asumată de editură, care va fi responsabilă de corectitudinea datelor furnizate. Vă transmitem mai jos un model de solicitare de modificare a anului de apariție al unei cărți în cadrul descrierii CIP.

Noua descriere CIP, modificată corespunzător, va fi realizată în cadrul Centrului Național CIP și transmisă editorului în termen de maximum 2 zile lucrătoare.

Descrierea CIP modificată va primi un nou număr de înregistrare, din anul în care se realizează modificarea și va fi inclusă în Bibliografia CIP corespunzătoare lunii și anului respectiv.

Vă mulțumim pentru colaborare și sperăm ca aceste demersuri să fluidizeze cât mai mult sistemul de lucru, având drept scop reducerea termenelor de răspuns la solicitările dvs.

_________________________________________________________________

Vă aducem la cunoștință faptul că începând cu data de 01.02.2017 Centrul Național CIP va prelucra, în sistem informatizat, numai formularele CIP online.

Aceste formulare vor fi completate și transmise direct de pe site-ul Bibliotecii Naționale a României, secțiunea CIP, la adresa http://www.bibnat.ro/CIP-s22-ro.htm#formular_cip. După fiecare solicitare,  editorii vor primi în mod automat confirmarea expedierii formularului respectiv.

Formularele CIP în format Word, pdf etc nu mai pot fi prelucrate începând cu data de 01.02.2017.

Vă stăm la dispoziție și vă asigurăm de tot sprijinul nostru pentru a desfășura o activitate cât mai eficientă în cadrul Programului CIP.

Mai multe informații, aici:  http://www.bibnat.ro/CIP-s22-ro.htm