Despre proiect

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea integrării durabile pe piața muncii a min 371 de tineri din categoria NEETs, în special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, prin îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competentelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare cu domiciliul sau reședința în Regiunea de dezvoltare Centru, respectiv prin sprijinirea participării la programe de formare profesională continuă, evaluarea și certificarea competențelor profesionale, furnizarea de servicii specializate de stimulare a ocupării și susținerea antreprenoriatului.

Obiective specifice ale proiectului

„Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile” prin inserția pe piața muncii a minimum 160 de persoane.

„Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competentelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile” prin implicarea, în urma profilării, a minimum 288 membri ai grupului țintă în cursuri integrate de formare profesionala (cursuri de calificare nivel 2, dar si programe de formare altele decât cursurile de formare autorizate conform OG 129/2000), precum și a minimum 43 de persoane ce vor participa la un program de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale. De asemenea, minimum 40 de persoane vor participa la un curs de formare profesionala în antreprenoriat, proiectul propunând un program de susținere a antreprenoriatului, inclusiv a ocupării pe cont propriu, ce include și servicii personalizate de consiliere / consultanță / mentorat adresat tinerilor NEETs din categoria „ușor ocupabil”, finanțarea a 9 de planuri de afaceri, precum și furnizarea de asistență pentru înființarea și operaționalizarea întreprinderilor.

Sprijin financiar nerambursabil de aproximativ 123.700,00 lei/ plan de afacere pentru 9 întreprinderi.

Rezultatele așteptate ale proiectului

  1. campanie de informare implementat; 371 dosare individuale completate;
  2. program de formare adresat tinerilor NEETs din categoriile B,C si D implementat;
  3. program de evaluarea si certificarea competentelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale implementat pentru min 43 participanți;
  4. furnizare de servicii specializate pentru stimularea ocupării implementat;
  5. program de sprijinire a antreprenoriatului implementat; 9 start-up-uri sprijinite;

Conferința lansare proiect

Cursuri
Curs
Competențe antreprenoriale

Concurs
Planuri de Afaceri
Anunțuri

Titlul proiectului: CERT – Competență, Experiență, Relevanță, Tenacitate

ID proiect: POCU/991/1/3/154897

Beneficiar: Asociatia Uniunea Editorilor din România (UER)

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 – Axa prioritara Locuri de muncă pentru toţi

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vizitaţi www.fonduri-ue.ro 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.