@pub

logo_smallProiectul @pub se derulează pe o perioadă de 18 luni, în perioada 01.04.2014 – 30.09.2015, în regiunea Bucureşti-Ilfov, având o valoare totală eligibilă de 2.168.338 lei, din care un procent de 98% este reprezentat de valoarea finanţării nerambursabile acordate din Fondul Social European (FSE).

Proiectul se adresează unui grup țintă format din 270 de șomeri și persoane în căutarea unui loc de muncă, având ca obiectiv major creșterea șanselor de integrare sau reintegrare pe piața muncii a persoanelor din grupul țintă, șomeri (inclusiv tineri și de lungă durată) și persoane în căutarea unui loc de muncă din Regiunea de Dezvoltare București Ilfov printr-un program de măsuri integratoare și inovatoare de ocupare în domeniul editorial.

 Pentru atingerea obiectivelor, în cadrul proiectului sunt prevăzute o serie de activităţi, precum:

  • Organizarea a 14 evenimente de informare a grupului țintă la care vor participa 270 de șomeri (inclusiv tineri și de lungă durată) și persoane în căutarea unui loc de muncă;
  • Realizarea unui centru de informare privind piața muncii și integrării/reintegrării pe piaţa muncii;
  • Organizarea a 12 sesiuni de consiliere / orientare pe piața muncii la care vor participa 240 de persoane din grupul țintă;
  • Realizarea și publicarea online a unei aplicații de e-learning;
  • Furnizarea a 2 programe de formare profesională (Manager de proiect editorial – 6 grupe*20 persoane, Grafician calculator – DTP – 5 grupe*20 persoane) pentru 220 de persoane din grupul țintă;
  • Furnizarea de asistență în vederea ocupării unui loc de muncă pentru 220 de persoane;
  • Angajarea unui număr de 27 de persoane din grupul țintă;
  • Promovarea proiectului prin conferințe de presă și materiale promoționale în mass-media.

Proiectul “@pub. Noi competențe pentru noi provocări în domeniul editorial” (ID: 131159) este implementat de către Uniunea Editorilor din România, în parteneriat cu S.C. Bemol Capital S.R.L. (România), S.C. EU-ROM Training and Consultancy S.R.L. (România), S.C. Institutul Român pentru Evaluare și Strategie – IRES (România), S.C. Diastasi Training and Consulting Services S.A. (Grecia).