Cerere modificare a anului de apariție a unei cărți

 

 

Data………………….

 

Cerere de modificare a anului de apariție al unei cărți în cadrul descrierii CIP

 

Editura ………………………………………………………………………………………. vă solicită modificarea anului de apariție a cărții cu titlul ……………………………….

…………………………………………….,  autor …………………………………………., ISBN …………………….. pentru care a fost realizată descrierea CIP nr ……../201….

Cartea mai sus menționată va fi tipărită in cursul lunii ………. anul…………

Motivul pentru care solicităm această modificare este …………………………………………………………………

Menționez că această carte pentru care solicităm modificarea anului de apariție în descrierea CIP nu a fost tipărită anterior prezentei solicitări.

 

 

Numele persoanei din cadrul editurii care solicită modificarea

Funcția

Email de contact